रसुवा जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिको जरुरी सूचना संविधान दिवस २०७४ मनाउने सम्बन्धि जरुरी सूचना जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना जिल्ला दररेट आ.व. २०७४/०७५ रसुवा जिल्लामा नवगठित स्थानीय तहहरुको विवरण रसुवा जिल्लामा कार्यरत NGOs/INGOs को प्रगती तथा विवरण माग सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भुकम्प पिडितहरुको NRA द्धारा फछ्यौट भएका रसुवा जिल्लाका गुनासोहरु आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि विषयगत समिति र एकिकृत समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना जिल्ला विकास समिति रसुवाको कर÷राजश्व असुलीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना

जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु संग जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, गै.स.स. महासंघ र जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुखहरु संगको परिचयात्मक कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै तपशिलको मिति, स्थान र समयमा हुने व्यहोराको पत्राचार भैसकेको जानकारी गराउँदै पत्र प्राप्त नगर्नुहुने कार्यालय प्रमुख तथा गै.स.स.का प्रमुख हरुले यसै सूचनालाई आधार मानी अनिवार्य उपस्थित भैदिनुहुन अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशिस गरिएको छ । साथै उपस्थित महानुभावहरुले आ-आफ्नो कार्यालयको संक्षिप्त परिचय, गत आ.व. को प्रगती र चालु आ.व.को कार्यक्रम वितरणको लागि १५ प्रति तयार गरी ल्याउनुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

तपशिल
गै.स.स. महासंघ र जिल्लामा कार्यरत ल्न्इकरक्ष्लन्इक हरुको कार्यक्रम हुने
मिति : २०७४/०५/१४ गते
समय : मध्यान्न १२ः३० बजे
स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रसुवा ।

सरकारी कार्यालयहरुको कार्यक्रम हुने
मिति : २०७४/०५/१५ गते
समय : मध्यान्न १२ः३० बजे
स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रसुवा ।

Skip to toolbar