संविधान दिवस २०७४ मनाउने सम्बन्धि जरुरी सूचना जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना जिल्ला दररेट आ.व. २०७४/०७५ रसुवा जिल्लामा नवगठित स्थानीय तहहरुको विवरण रसुवा जिल्लामा कार्यरत NGOs/INGOs को प्रगती तथा विवरण माग सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भुकम्प पिडितहरुको NRA द्धारा फछ्यौट भएका रसुवा जिल्लाका गुनासोहरु आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि विषयगत समिति र एकिकृत समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना जिल्ला विकास समिति रसुवाको कर÷राजश्व असुलीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना गै.स.स हरुको विस्तृत विवरण को लागि फर्मेट

जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना

जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु संग जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, गै.स.स. महासंघ र जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुखहरु संगको परिचयात्मक कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै तपशिलको मिति, स्थान र समयमा हुने व्यहोराको पत्राचार भैसकेको जानकारी गराउँदै पत्र प्राप्त नगर्नुहुने कार्यालय प्रमुख तथा गै.स.स.का प्रमुख हरुले यसै सूचनालाई आधार मानी अनिवार्य उपस्थित भैदिनुहुन अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशिस गरिएको छ । साथै उपस्थित महानुभावहरुले आ-आफ्नो कार्यालयको संक्षिप्त परिचय, गत आ.व. को प्रगती र चालु आ.व.को कार्यक्रम वितरणको लागि १५ प्रति तयार गरी ल्याउनुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

तपशिल
गै.स.स. महासंघ र जिल्लामा कार्यरत ल्न्इकरक्ष्लन्इक हरुको कार्यक्रम हुने
मिति : २०७४/०५/१४ गते
समय : मध्यान्न १२ः३० बजे
स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रसुवा ।

सरकारी कार्यालयहरुको कार्यक्रम हुने
मिति : २०७४/०५/१५ गते
समय : मध्यान्न १२ः३० बजे
स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रसुवा ।

Skip to toolbar