रसुवा जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिको जरुरी सूचना जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना जिल्ला दररेट आ.व. २०७४/०७५ रसुवा जिल्लामा नवगठित स्थानीय तहहरुको विवरण रसुवा जिल्लामा कार्यरत NGOs/INGOs को प्रगती तथा विवरण माग सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भुकम्प पिडितहरुको NRA द्धारा फछ्यौट भएका रसुवा जिल्लाका गुनासोहरु आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि विषयगत समिति र एकिकृत समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना गै.स.स हरुको विस्तृत विवरण को लागि फर्मेट जिल्ला विकास समितिबाट लिइने पूर्व सहमतीका लागि भर्नुपर्ने फारम

सूचना अधिकारी तोकिएको

प्रस्तुत विषयमा नेपालको संविधानको धारा २७ अनुरुप नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन¸ २०६४ को दफा ६ को प्रयोजनको लागि तपाइँलाई अर्को व्यवस्था नभए सम्मको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय¸ रसुवासँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने¸ संरक्षण गर्नुपर्ने र नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचनाको व्यवस्थापन¸ सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने गरी यस कार्यालयका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत श्री थानेश्वर भुसाललाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।

Skip to toolbar