रसुवा जिल्लामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिको जरुरी सूचना जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना जिल्ला दररेट आ.व. २०७४/०७५ रसुवा जिल्लामा नवगठित स्थानीय तहहरुको विवरण रसुवा जिल्लामा कार्यरत NGOs/INGOs को प्रगती तथा विवरण माग सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भुकम्प पिडितहरुको NRA द्धारा फछ्यौट भएका रसुवा जिल्लाका गुनासोहरु आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि विषयगत समिति र एकिकृत समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना गै.स.स हरुको विस्तृत विवरण को लागि फर्मेट जिल्ला विकास समितिबाट लिइने पूर्व सहमतीका लागि भर्नुपर्ने फारम

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली
आ.व.२०७२/०७३ को दोस्रो चौमासिक सम्मको खर्च सार्वजनिकीकरण २०७२/१२/०५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, रसुवाको विभिन्न शिर्षक उप शिर्षकहरुको २०७२ दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) सम्मको खर्च सार्बजनिक गरिएको छ
आ.व. २०७२/०७३ को जिल्ला दररेट सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को जिल्ला दररेट
नागरिक वडा पत्र सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रसुवा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको नागरिक वडा पत्र
जिल्ला पाश्र्व चित्र २०७१ 2072-12-19 सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्व चित्र २०७१
बार्षिक आय व्यय विवरण २०७१/७२ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक एकीकृत आय व्यय विवरण
कार्यकारी सारांश २०७१/७२ योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षा सारांश
समिक्षा सारांश २०७०/७१ योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बार्षिक प्रगति समिक्षा सारांश
खर्च सर्बजनिकिकरण लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, रसुवाको विभिन्न शिर्षक उप शिर्षकहरुको २०७२ कार्तिक महिना(प्रथम चौमासिक) सम्मको खर्च सार्बजनिक गरिएको छ
योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु योजना,अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२/७३ का लागि योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु
अख्तियार निती योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ का लागि जिल्ला विकास समितिले अख्तियार गरेका नीतिहरु
जिल्ला विकास योजना योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२/७३ को लागि जिल्ला विकास समिति,रसुवाले तयार पारेको बार्षिक जिल्ला विकास योजना
खरिद योजना जिन्सी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७२/७३ को बार्षिक खरिद योजना
जिन्सी निरीक्षण प्रतिबेदन जिन्सी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को जिन्सी मौज्दातको बार्षिक बिबरण

Skip to toolbar