सूचना तथा समाचारआ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि विषयगत समिति र एकिकृत समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना

नोट ः INGOs/NGOs लाई आफ्नो कार्यक्रम सँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकहरुमा समेत अनिवाय उपस्थितीको लागि अनुरोध गरिन्छ । सम्बन्धित विषयगत...
थप पढ्नुहोस ...


जिल्ला विकास समिति रसुवाको आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षाको सारंश

जिल्ला विकास समिति रसुवाको आयोजनामा आ.व. २०७२/०७३ को वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी २०७३ भाद्र १३ र १४ गते जिल्ला विकास...
थप पढ्नुहोस ...
आवाधिक जिल्ला विकास योजना (२०७३/७४–२०७७/७८) को प्रारम्भिक खाका

आवाधिक जिल्ला विकास योजना (२०७३/७४–२०७७/७८) को प्रारम्भिक खाका RASUWA_FINAL आवाधिक जिल्ला विकास योजना (२०७३/७४–२०७७/७८) को प्रारम्भिक खाका PDDP_RASUWA_PART 1 – 22 Febभुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली

भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली  रसुवा जिल्लाकाे पाँच वार्षामुनिका युनिसेफकाे अार्थिक सहयाेग पाउने बालबालिकाहरुकाे नामावली

रसुवा जिल्लाकाे पाँच वार्षामुनिका युनिसेफकाे अार्थिक सहयाेग पाउने बालबालिकाहरुकाे नामावलीSkip to toolbar